Zo behaalt u een lagere integrale kostprijs

Wellicht let u bij de inkoop van componenten alleen op de kostprijs van het product. Zonde, want daar doet u uzelf en uw organisatie tekort mee. Het is namelijk de integrale kostprijs die telt! Deze geeft u een realistisch beeld van hoeveel kosten u daadwerkelijk kwijt bent aan uw product. Om een lagere integrale kostprijs te behalen is het belangrijk om eerst goed voor ogen te hebben waar deze uit bestaat en hoe u deze kunt berekenen. In dit blog zetten we de belangrijkste zaken voor u op een rij.

Waaruit bestaat de integrale kostprijs?

De integrale kostprijs omvat naast de kostprijs van het product ook alle uren en kosten die zijn gemoeid met het selecteren van leveranciers, het offerte- en orderproces, de controle, opslag, interne & externe distributie van aangeleverde goederen en de kosten van alle mensen en ruimtes die hieraan besteed zijn. Er zijn dus heel veel factoren die de daadwerkelijke kostprijs van een product bepalen. Gelukkig is er een handige formule die u hierbij helpt.

Integrale kostprijs berekenen

De integrale kostprijs (IKP)  berekent u met onderstaande formule:

Integrale kostprijs = Totale vaste kosten / Normale hoeveelheid + Variabele kosten per product / Werkelijke hoeveelheid

ofwel:

IKP = C/N + V/W

C = totale vaste kosten per periode
N = normale capaciteit (of volume/ bedrijvigheid) per dezelfde periode
V = geschatte totale variabele kosten per periode
W = verwachte volume per dezelfde periode

Vaste kosten of constante kosten (C): constante kosten zijn periodieke kosten die niet veranderen bij een wijziging in productie of verkoop. Voorbeelden van vaste of constante kosten zijn de huur van het kantoor/magazijn, de salariskosten van het management en kosten voor een lease auto.

Normale hoeveelheid (N): om de vaste kosten te spreiden over het aantal producten is er een basishoeveelheid nodig. Deze leidt u af uit de historische gegevens en de toekomstige verwachtingen.

Variabele kosten (V): variabele kosten veranderen mee met de productie van het product of dienst. Dus neemt de productie/verkoop toe, dan nemen deze kosten ook toe. Voorbeelden van variabele kosten zijn grondstoffen en salariskosten voor uitzendkrachten.

Werkelijke hoeveelheid (W): werkelijke hoeveelheid is de hoeveelheid die daadwerkelijk wordt geproduceerd.

Aan de slag met value engineering

Om uw integrale kostprijs te verlagen, is het zoals eerder gezegd belangrijk dat u verder kijkt dan de individuele kostprijs alleen. Dat kunt u doen door middel van value engineering. Het is namelijk veel waardevoller om uw componenten altijd te ontvangen op de afgesproken tijd, op de juiste plaats, in de gewenste verpakking en met de juiste kwaliteit. Tel maar eens op wat het u oplevert als de bestellingen, controle, handling, opslag en distributie van goederen efficiënter verlopen.

Hoe verlaag ik mijn integrale kostprijs?

Allereerst kunt u door het optimaliseren van uw voorraad grote stappen maken. Daarnaast is het belangrijk om uw leveranciersbestand te optimaliseren. Ook het bewaken van het kwaliteitsniveau van aangeleverde componenten en het voorkomen dat engineers eenvoudige, tijdrovende handelingen verrichten zijn van invloed. Hier gaan we dieper op in in onze whitepaper.

Download onze whitepaper en verlaag uw integrale kostprijs

Bespaar op de integrale kostprijs whitepaper

Wilt u meer informatie over welke stappen u kunt ondernemen, download dan direct onze whitepaper ‘Bespaar op de integrale kostprijs: Leer door value engineering verder te kijken dan de individuele kostprijs alleen’. Heeft u nog vragen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op, we vertellen u graag meer.

Vul uw gegevens in en ontvang direct de whitepaper